Neziskovky

Realizované projekty

Fair Trade z prvej rukyfair trade_small.jpg

Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o Fair Trade – spravodlivom obchode. V rámci projektu sme vytvorili e-learningový kurz, webové stránky, content management systém pre tvorbu žiackych projektov a interaktívnu mapu fair trade fariem vo svete.

 

Voda v krajinevoda v krajine_small.jpg

Projekt zameraný na environmentálnu výchovu. V rámci projektu sme vytvorili e-learningový kurz, webové stránky, content management systém pre tvorbu žiackych projektov a nápadovník pre učiteľov.

 

 

Rovnaká šanca - očami žiakovocami ziakov_small.jpg

Rozsiahly antidiskriminačný projekt zameraný na spoluprácu a vzájomné poznanie medzi väčšinovou spoločnosťou a Rómami na 40 školách na Slovensku, koordinovaný Nadáciou škola dokorán.

 

 

Krajina za školoukrajina za skolou_small.jpg

Špecializovaná webová aplikácia pre žiakov, študentov i pedagógov na medzipredmetové projektové vyučovanie. Je určená pre II. stupeň základných škôl a stredné školy. Dodáva sa s metodikou na tematicky zamerané projektové vyučovanie, IKT školením a ďalšími podpornými službami. Projekt "Krajina za školou, pre ktorý bola aplikácia vytvorená a databáza žiackych projektov zameraných na sledovanie kultúrno - spoločenských či krajinných zmien - súčasť aplikácie - získala niekoľko medzinárodných ocenení a v ČR sa stala súčasťou Národného kultúrneho dedičstva.

 

Projektové vyučovanieprojektove vyucovanie_small.jpg

Špecializovaná webová aplikácia na projektové vyučovanie. Je určená pedagógom II. stupňa základných a stredných škôl. Slúži na zdieľanie nápadov a námetov na projektové vyučovanie. Súčasťou je metodický e-learningový kurz pre učiteľov obsahovo zameraný na praktickú prípravu projektového vyučovania.

 

digi foto zoner_small.jpgKurz digitálnej fotografie

E-learningový kurz digitálnej fotografie a úpravy snímok realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Zoner. Kurz je určený pre žiakov II. stupňa základných škôl a stredné školy.

 

Minimalizácia odpadov

V spolupráci s Ekodomovom sme vytvorili e-learningový cyklus určený pre pracovníkov obcí v Stredočeskom kraji.