Neziskovky

Výber neziskových organizácií a projektov

 

abeceda_logo.jpg

Abeceda, o.s.

www.abeceda-os.cz

Čitateľská gramotnosť a projektové vyučovanie

 

antikomplex_logo.jpg

Antikomplex, o.s.

www.antikomplex.cz

Krajina za školou

 

ekodomov_logo.jpg

Ekodomov, z. s.

www.ekodomov.cz

Minimalizácia odpadov

 

erudis_logo.jpg

Erudis, o.p.s.

www.erudis.cz

Projektové vyučovanie

Psychológia inak

 

skoladokoran-logo.jpg

Škola dokorán – Wide Open School, n. o.

www.skoladokoran.sk

Rovnaká šance – Očami žiakov