Neziskovky

Technické riešenia

Content Management System
Online aplikácie na tvorbu, organizáciu a správu obsahu - Content Management Systems. Ponúkame systémy umožňujúce vytváranie projektov v jednoduchom a modernom prostredí. Pod projektom máme v tomto prípade na mysli kombinácie textu, fotografií a hovoreného slova (hudby), videa či možnosti vytvorenia vlastných jednoduchých e-learningových cvičení, ktoré sa môžu ale nemusia stať súčasťou projektu, ktorý si užívatelia sami v aplikácii vytvárajú. Systém tiež umožňuje priraďovanie skupín užívateľov k práci na jednotlivých projektoch s rôznymi oprávneniami.
eCoaching
Unikátny vývojový nástroj spoločnosti CfME umožňuje vývoj a flexibilné úpravy e-learningových modulov online formou bez nevyhnutnosti inštalácie špeciálneho softwaru. Väčšinu úprav zvládne po krátkom zaškolení i neprogramátor. Zložitejšie funkcie, ako sú funkčné a animačné závislosti a nadväznosti, sú určené pre profesionálnych designerov. Nástroj umožňuje pretransformovanie akéhokoľvek obsahu do digitálnej podoby. Elearningové kurzy môžeme vytvoriť na kľúč v spolupráci so zadávateľom, vrátane metodickej pomoci a grafického spracovania modulov. V prípade záujmu môžeme poskytnúť nástroj aj zadávateľovi, ktorý si kurzy vytvorí sám.

Content Management System

krajina-za-skolou.jpg Online aplikácia na tvorbu, organizáciu a správu obsahu, ktorá umožňuje vytváranie projektov v jednoduchom prostredí, či už ide o kombináciu textu, fotografií a hovoreného slova či hudby, videa či vlastných elearningových cvičení, ktoré sa môžu ale nemusia stať súčasťou projektu, ktorý si užívatelia sami vytvorí. Systém tiež umožňuje priraďovanie skupín užívateľov k práci na jednotlivých projektoch s rôznymi oprávneniami.

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Unikátny vývojový nástroj na vývoj a flexibilné úpravy elearningových kurzov online bez nevyhnutnosti inštalácie špeciálneho softwaru. Väčšinu úprav zvládne po krátkom zaškolení aj neprogramátor. Zložitejšie funkcie, ako sú funkčné a animačné závislosti, sú určené pre profesionálnych designerov. Nástroj umožňuje pretransformovanie akéhokoľvek obsahu do digitálnej podoby. Ekurzy radi vytvoríme aj na kľúč, vrátane metodickej pomoci a grafického spracovania.