Centre for Modern Education

O CfME

CfME (SK) je e-learningová a vzdelávacia spoločnosť zaoberajúca sa rozvojom nových metód vzdelávania a efektívnym využívaním technológií v jeho procese.

  • Naším cieľom je podpora rozvoja ľudských zdrojov a ľudského potenciálu.
  • Ponúkame inovácie vo výučbe založené na využívaní moderných informačných technológií.
  • Staviame na niekoľkoročných skúsenostiach práce s cieľovou skupinou v projektoch realizovaných v spolupráci s poprednými vzdelávacími inštitúciami.
  • Venujeme sa predovšetkým tvorbe e-learningových kurzov a vzdelávacích portálov. Naše kurzy ľahko spoznáte – vyznačujú sa premyslenou metodikou, učebnou stratégiou a detailnou technickou prepracovanosťou. Pri ich tvorbe vychádzame z individuálnych potrieb klientov. Vďaka tomu sú kurzy vždy jedinečným spôsobom ušité na mieru každého užívateľa.
  • Spolupracujeme na ďalších vzdelávacích aktivitách a projektoch – a to vrátane zabezpečenia financovania projektových zámerov prostredníctvom pomoci s prípravou grantových návrhov či projektových žiadostí.
  • Podieľame sa na príprave a realizácii vzdelávacích projektov pre základné, stredné a vysoké školy. Medzi našich partnerov patria neziskové organizácie (napr. Živica, Strom života, Nadácia škola dokorán), Slovenské národné múzeum, Slovenská televízia a ďalší.

 

Náš prístup

Na Slovensku pôsobíme od roku 2005. K projektom máme jedinečný komplexný prístup, opierajúci sa o získané úspešné skúsenosti. Aké sú naše hlavné špecifiká, ktorými sa odlišujeme od iných spoločností?

1. Vieme ako na to, i to, čo chceme užívateľovi odovzdať
Hra, elearningová lekcia alebo aktivita má človeka baviť a má mať zároveň svoj zmysel a cieľ. Užívatelia sa pri nej učia – získavajú nové informácie, alebo rozvíjajú svoje schopnosti či kompetencie. Od iných spoločností sa odlišujeme práve prepracovaným metodickým prístupom.

2. Hry, cvičenia a lekcie netvoríme sami pre seba. Napriek tomu ich vytvárame tak, aby bavili i nás...
Všetky naše produkty sa snažíme vždy pripraviť tak, aby zohľadňovali záujmy a potreby cieľovej skupiny. Či ide o grafiku, texty, alebo typ a náročnosť úlohy – vždy sa na ne pozeráme očami užívateľa, prváčika základnej školy alebo manažéra veľkej spoločnosti. O svojich kurzoch a hrách premýšľame, testujeme ich, rozprávame sa s užívateľmi a každý je pre nás jedinečný.

3. Kráčame s dobou
Tím našich programátorov sa snaží neustále zlepšovať používané technológie tak, aby sme využívali všetky dostupné možnosti, ktoré sú dnes k dispozícii. Pravidelne sa zúčastňujú konferencií o novinkách „vo svete IT“ a prenášajú ich do praxe, prichádzajú s vlastnými inovatívnymi projektami.

4. ...ale nielen technológie sú podstatné
Napriek tomu, že sa našimi skúsenosťami radíme medzi firmy so špičkovými znalosťami v oblasti využívania IKT, tvorby online aplikácií, hier a elearningu, kreatívne prepájame naše výstupy s okolitým svetom. Radi používame moderné technológie na zvýšenie motivácie užívateľov zapojiť sa do života okolo seba.

5. Chceme ľudí motivovať a inšpirovať
Cieľom našich aktivít je ukázať nové možnosti, motivovať užívateľov k ďalšiemu poznávaniu a inšpirovať ich k ďalšiemu učeniu. Nechceme ich zahltiť informáciami, ani presviedčať a predkladať im jednoznačné argumenty.

6. Čerpáme inšpiráciu
Od obdobia, kedy naša spoločnosť vznikla, sme realizovali desiatky projektov, vrátane medzinárodných. Na Slovensku spolupracujeme s desiatkami škôl, neziskovými organizáciami i ďalšími inštitúciami. Nové projekty realizujeme na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností.

7. Profesionálne technické riešenia
Vždy sa snažíme o najlepšie možné technické riešenia. Optimalizujeme použité metódy a technológie tak, aby boli pre užívateľa čo najpriaznivejšie. Samozrejmosťou je kontinuálna užívateľská podpora.

8. Pestrý tím, pestré skúsenosti
V našom tíme máme špičkových programátorov, metodikov i ľudí s rozsiahlymi skúsenosťami s riadením projektov v oblasti vzdelávania a praktickou realizáciou aktivít pre deti a mládež. Táto jedinečná kombinácia nám umožňuje výsledný výstup namiešať tak, aby bol profesionálny a premyslený po každej stránke.

9. Viac hláv - viac rozumu
Vytváranie pevných partnerských väzieb je základom našej práce. Sme aktívnym partnerom pri realizácii projektov na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Kombinácia týchto kompetencií spoločne so skúsenosťami z domácich i zahraničných projektov nám umožňuje prinášať našim zákazníkom a partnerom neobvyklé a inšpirujúce riešenia.