Školy

CFME pre školy

Oceňujeme snahu každej školy modernizovať a skvalitňovať výuku. Preto školám pomáhame rozvíjať nové nápady a myšlienky. Snažíme sa kreatívnym spôsobom využívať informačné technológie a zavádzať ich do vyučovania. Naším cieľom je rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, jeho inovácia a zatraktívnenie. Širokému okruhu užívateľov umožňujeme individuálny prístup k vzdelávaniu, k získavaniu a prehlbovaniu vlastných kompetencií a k práci na zaujímavých projektoch. Našou víziou je prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu vo všetkých typoch škôl a k zvýšeniu záujmu žiakov či študentov o učenie sa.

Spolupráca so školami je pre nás dôležitá. Školám môžeme ponúknuť naše niekoľkoročné skúsenosti. Dôkazom úspechu takéhoto typu partnerstva je niekoľko úspešných projektov, ktoré sme v spolupráci so školami  doposiaľ realizovali. Spoločne sme vytvorili atraktívne a inovatívne vzdelávacie produkty, ktoré umožňujú efektívnejšiu, zábavnejšiu a dostupnejšiu formu vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny z rád žiakov, študentov i pedagógov všetkých typov škôl.