Školy

Úvod

Oceňujeme snahu každej školy modernizovať a skvalitňovať výuku. Preto školám pomáhame rozvíjať nové nápady a myšlienky. Snažíme sa kreatívnym spôsobom využívať informačné technológie a zavádzať ich do vyučovania. Naším cieľom je rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, jeho inovácia a zatraktívnenie. Širokému okruhu užívateľov umožňujeme individuálny prístup k vzdelávaniu, k získavaniu a prehlbovaniu vlastných kompetencií a k práci na zaujímavých projektoch.