Školy

Fair trade z prvej ruky

fair trade_medium.jpg Projekt zameraný na  zvýšenie povedomia o Fair Trade – spravodlivom obchode. V rámci projektu sme vytvorili e-learningový kurz, web a content management systém pre tvorbu žiackych projektov a interaktívnu mapu fair trade fariem vo svete. Súčasťou projektu bolo zaškolenie účastníkov – učiteľov do narábania so systémami.

www.ferovepribehy.sk