Školy

Finančná gramotnosť

financna gramotnost_medium.jpg E-learningový kurz zameraný na pomoc deťom zorientovať sa v základných finančných produktoch prostredníctvom prípadových štúdií, vychádzajúcich z praktických situácií. Kurz žiakom poskytuje vedomosti a vytvára hodnotové a životné postoje nevyhnutné pre správne finančné rozhodovanie a zabezpečenie sa. Vhodný pre 2. stupeň  ZŠ a stredné školy ako doplnok k vyučovaniu občianskej náuky či matematiky. Obsahom kurzu sú kompletne spracované materiály, metodika práce, pracovné listy a 10 e-learningových lekcií.

Pre ukážku lekcie klikni na: spustiť cvičenie