Školy

Jazyky na mieru

hovorme spolu_medium.jpg Projekt zameraný na zmenu výučby cudzích jazykov v škole – popri tradičnej výučbe zaradiť aj prvky činnostné, komunikatívne a vedomostné. Pre jazykový projekt Gymnázia v Brne sme vytvorili komplexnú on-line a e-learningovú podporu, CMS a internetové stránky projektu, interaktívny portál projektu s možnosťou vkladania vlastných projektov a taktiež zaškolili pedagógov.

www.mluvmespolu.eu