Školy

Krajina za školou

krajina za skolou_medium.jpg Projekt zameraný na regionálnu históriu a budovanie vzťahu k svojmu mestu, pri ktorom sa účastníci prirodzene naučia pracovať s modernými technológiami a využívať rôzne zdroje informácií (nielen) vo vyučovaní. Program Krajina za školou odporúča MŠVVaŠ SR ako doplnkový materiál pre projektové vyučovanie pre 2. stupeň ZŠ a SŠ.

www.krajinazaskolou.sk