Školy

Škola za školou

skola za skolou_medium.jpgOnline služba „ŠKOLA ZA ŠKOLOU“ obsahuje viac ako 6000 interaktívnych cvičení na výučbu cudzích jazykov - angličtiny, nemčiny a francúzštiny a ktorú MŠ SR odporúča ako doplnkový materiál. Praktickú ukážku úloh si môžete pozrieť na www.zaskolou.sk, kde sa môžete na 3 dni zdarma zaregistrovať a vyskúšať si inovatívny spôsob učenia. Portál zároveň obsahuje doplnkové cvičenia zo Slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník a online motivačnú hru pre žiakov. Portál je rozdelený do dvoch modulov – žiackeho a učiteľského. Učiteľ má možnosť v module zadávať žiakom domáce úlohy či cvičenia na preskúšanie, používať veľké množstvo hotových testov i s možnosťou ich editácie pre rôzne skupiny žiakov či tlače na použitie v klasickej papierovej podobe. Portál je určený pre II. stupeň základných škôl a stredné školy.