Školy

Technické riešenia

Škola za školou

skola-za-skolou.jpg Kapitoly Školy za školou zodpovedajú učebniciam používaným na školách a uľahčujú orientáciu užívateľov v neprebernom množstve online modulov. Väčšina cvičení poskytuje žiakovi spätnú väzbu. Systém si pamätá jeho činnosť, podáva mu hodnotenie a umožňuje sledovať pokroky. Ďalej prepája žiakov s učiteľmi, ktorým prináša prehľad o činnosti a úspešnosti žiakov. Na prácu je potrebný len bežný počítač a internetový prehliadač.

Content Management System

krajina-za-skolou.jpg Online aplikácia na tvorbu, organizáciu a správu obsahu, ktorá umožňuje vytváranie projektov v jednoduchom prostredí, či už ide o kombináciu textu, fotografií a hovoreného slova či hudby, videa či vlastných elearningových cvičení, ktoré sa môžu ale nemusia stať súčasťou projektu, ktorý si užívatelia sami vytvorí. Systém tiež umožňuje priraďovanie skupín užívateľov k práci na jednotlivých projektoch s rôznymi oprávneniami.

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Unikátny vývojový nástroj na vývoj a flexibilné úpravy elearningových kurzov online bez nevyhnutnosti inštalácie špeciálneho softwaru. Väčšinu úprav zvládne po krátkom zaškolení aj neprogramátor. Zložitejšie funkcie, ako sú funkčné a animačné závislosti, sú určené pre profesionálnych designerov. Nástroj umožňuje pretransformovanie akéhokoľvek obsahu do digitálnej podoby. Ekurzy radi vytvoríme aj na kľúč, vrátane metodickej pomoci a grafického spracovania.

TrainLMS

trainlms_ukazka.jpg Learning Management System, nástroj pre správu a riadenie elearningových kurzov so zabudovaným eCoachingom a ďalšími nástrojmi pre komunikáciu, prideľovanie a správu licencií, hromadnú registráciu, generovanie štatistík a pod. Umožňuje individuálnu aj skupinovú prácu, obsahuje editor html obsahu, testovacie a dotazníkové moduly a iné.