Školy

Tvorba digitálneho obsahu

S našou pomocou si sami môžete skvalitniť výučbu vytvorením online digitálneho obsahu, tak ako iné školy na Slovensku. Vyberiete si vzdelávaciu oblasť, ktorej sa chcete venovať a navrhnete obsah, ktorý budete môcť s pomocou špeciálneho prostredia dať do online podoby. Po zaškolení naším pracovníkom bude pre Vás veľmi jednoduché vytvoriť si vlastné interaktívne lekcie a cvičenia.

Vytvorené digitálne učebné materiály budete môcť publikovať na webovej stránke Vašej školy, v prípade záujmu Vám pripravíme prehľadný online portál, kde budete môcť tieto digitálne materiály publikovať – sprístupňovať Vašim kolegom a žiakom a zaistiť tak ich samotné využitie.

Všetky materiály budú „šité na mieru“ pre Vás a Vašich žiakov – originálne, názorné, motivujúce a podporujúce spoluprácu medzi žiakom a pedagógom. Z našej strany sa môžete spoľahnúť na metodickú aj technickú pomoc pri tvorbe požadovaných interaktívnych výstupov. Pre viac informácií nás priamo kontaktujte.

Ukážky z tvorby digitálneho obsahu:

pexeso.jpg zaskrtavatka.png

doplnovacka.jpg slovicka.jpg