Školy

Voda v krajine

voda v krajine_medium.jpg Projekt zameraný na environmentálnu výchovu – konkrétne na vodu vo všetkých podobách a jej jedinečnosť. V rámci projektu sme vytvorili e-learningový kurz, web a content management systém pre tvorbu žiackych projektov a nápadovník pre učiteľské metodiky.  

www.vodavkrajine.sk