Školy

VoLanT

volant_medium.jpg Portál zameraný na osvojenie si slovnej zásoby a precvičenie odbornej terminológie pre oblasť autoprofesií v cudzom jazyku – anglický, nemecký, francúzsky. Portál so svojimi 4300 interaktívnymi cvičeniami poskytuje moderný spôsob výučby odborného cudzieho jazyka. Súčasťou portálu sú tlačené učebnice pre učiteľov a cvičebnice pre študentov odborného jazyka.

www.volant.sk