Školy

Vysoké školy

Snažíte se inovovať svoje študijné programy a prispôsobiť obsah vysokoškolského vzdelávania aktuálnym potrebám študentov? Uvažujete o nových vzdelávacích programoch využívajúcich IKT technológie? Ponúkame možnosť vytvoriť digitálny inovovaný obsah vašich vzdelávacích programov prístupný pre študentov a upravený na mieru ich potrebám a očakávaním. Naša spolupráca zahŕňa proces od tvorby metodiky k vzdelávacím programom, spracovanie učebných materiálov do vhodnej digitálnej formy a úzku spoluprácu s tvorcami obsahu, pedagógmi na vašej vysokej škole.

Vyberte si niektoré z našich SW riešení a neváhajte nás kontaktovať.