Školy

Výber produktov pre ZŠ

Finančná gramotnosť
https://www.cfme.net/sk/skoly/financna-gramotnost.aspx
Krajina za školou
https://www.cfme.net/sk/skoly/krajina-za-skolou.aspx
Príbehy planéty Zem
https://www.cfme.net/sk/skoly/pribehy-planety-zem.aspx
Rozprávková škola
https://www.cfme.net/sk/skoly/rozpravkova-skola.aspx
Škola za školou
https://www.cfme.net/sk/skoly/skola-za-skolou.aspx
Tvorba DUM
https://www.cfme.net/sk/skoly/tvorba-digitalneho-obsahu.aspx