Televize

Úvod

Televíziám prinášame zaujímavé nové koncepty, ktoré prepájajú televíziu s internetom, zábavu so vzdelávaním, televízny svet so svetom reálnym. V spolupráci s televíziami sme pripravili niekoľko projektov a programov. Televíziám tak ponúkame tvorivé a inovatívne koncepty, ktoré v sebe kombinujú atraktivitu a schopnosť pritiahnuť divákov zmysluplným programom a vysokou hodnotou.