Televize

Detský portál TýYó

vesmir.jpg Pre Českú televíziu sme vytvorili unikátne a bezpečné internetové prostredie pre deti od 4 do 14 rokov, zábavno-vzdelávací portál, ktorý obsahoval množstvo známych relácií, atraktívnych hier, edukačných cvičení, súťaží a ďalšej zábavy. Jeho realizácia bola veľmi sledovanou udalosťou, ktorá si vyžiadala vysokú atraktivitu a účelnosť. Na projekte spolupracovalo viacero odborníkov, tvorcov, dramaturgov, pedagógov, psychológov, metodikov, vývojárov, grafikov a ďalších profesionálov.