Televize

Ponúkame

  • Pomoc s prípravou námetov na vzdelávacie programy s využitím moderných technológií pre deti, mládež i dospelých.
  • Navrhovanie a realizáciu interaktívnych vzdelávacích produktov s využitím moderných technológií.
  • Realizáciu vzdelávacích projektov prepájajúcich prostredie TV s internetovými portálmi.
  • Projektové partnerstvá a konzorciá.
  • Školenia pre prácu s navrhovanými technológiami.