Školy

Úvod

Oceňujeme snahu škol modernizovat a zkvalitňovat výuku, a proto školám pomáháme rozvíjet nové nápady a myšlenky. Snažíme se kreativním způsobem využívat informační technologie ve vzdělávání, usilujeme o rozšíření nabídky a zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání, jeho inovaci a zatraktivnění. Širokému okruhu uživatelů umožňuje individuální přístup ke vzdělání, k získávání a prohlubování vlastních kompetencí a k práci na zajímavých projektech.

Spolupráce se školami je pro nás velmi důležitá, a zároveň školám můžeme nabídnout naše dlouholeté zkušenosti. Důkazem úspěchu tohoto partnerství je řada úspěšných projektů, které jsme ve spolupráci se školami realizovali. Společně jsme vytvořili atraktivní a inovativní vzdělávací produkty, které umožnily efektivnější, zábavnější a dostupnější vzdělávání pro různé cílové skupiny z řad žáků i pedagogů všech typů škol.