Školy

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

abeceda_zaci.jpg Tento "čtivý" projekt realizovaný občanským sdružením ABECEDA se věnoval podpoře čtenářské a informační gramotnosti. Jeho výstupy byly určeny učitelům a žákům 1. a 2. stupně ZŠ. Učitelům byla představena témata čtenářství a čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a tvůrčího psaní. Pro vývoj materiálů pro žáky s názvem Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš byl použit náš elearningový systém eCoaching a Content management system.

www.ctenarska-gramotnost.cz