Školy

ALT – Automotive Language Training

alt_web.jpg Projekt ALT oslovil střední školy se zaměřením na vzdělávání v automobilovém průmyslu metodickou podporou výuky jazyků s odborně zaměřenou terminologií. Hlavní výstupy, učebnice angličtiny, němčiny a francouzštiny doplněné o elearningovou vrstvu, přispěly k lepšímu uplatnění absolventů škol v zahraničí nebo v servisech se zahraniční klientelou.