Školy

ALT - Automotive Language Training


Projekt ALT je určen pro střední školy, které jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti automobilového průmyslu.

Projekt je zaměřen na podporu výuky jazyků s odborně zaměřenou terminologií. Jako svůj hlavní výstup nabízí učebnici pro výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny, doplněnou o připravená e-learningová cvičení. Cílem projektu je pomoci k lepšímu uplatnění absolventů škol v zahraničí nebo v servisech se zahraniční klientelou.

Školy, které mají zájem se do projektu Automotive Language Training (ALT) zapojit, mohou získat více informací na webových stránkách projektu.

www.alteurope.cz