Školy

e-VIM

e-vim_2.jpg

Přírodovědný projekt e-VIM Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou, je zaměřený na zvýšení zajímavosti přírodovědných předmětů (chemie, fyzika a biologie) prostřednictvím využití moderních přístrojů a metod. Součástí projektu je vybavení laboratoří právě o tyto moderní přístroje, čidla a elektronické součásti, možnost práce v elearningovém prostředí nebo terénní pobyt, kde příslušné moderní metody a technologie využijí v praxi.

http://evim.cfme.net/