Školy

e-VIM

e-vim_2.jpg Společně s Dvořákovým gymnáziem a SOŠ ekonomickou v Kralupech nad Vltavou jsme se pustili do zatraktivnění přírodovědných předmětů (chemie, fyziky a biologie) pomocí soudobých technologií a metod. Součástí projektu bylo vybavení laboratoří moderními přístroji, čidly a elektronickými součástmi, ale také práce v elearningovém prostředí nebo terénní pobyt, kde si studenti nové metody a přístroje vyzkoušeli v praxi.