Školy

ENTER

enter_ukazka.jpg Tímto projektem jsme vstoupili do oboru hotelnictví a gastronomie s cílem zkvalitnit výuku odborného cizího jazyka (angličtiny, němčiny a francouzštiny) pomocí metody blended learning. Zajistili jsme celkovou koordinaci projektu včetně vývoje interaktivních jazykových modulů a animací vytvořených v autorském nástroji eCoaching a integrovaných v rámci TrainLMS. Tuto myšlenku podpořilo několik středních odborných škol a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.