Školy

Green Wheels

gw_web.jpg Mezinárodní projekt zaměřený na tvorbu inovativních vzdělávacích materiálů v oblasti údržby a oprav hybridních a elektrických vozidel pro studenty učebních a maturitních oborů. Při tvorbě výstupů byly aplikovány metody kritického myšlení, badatelského učení, převrácené třídy a CLIL. V souladu s požadavky ECVET a EQUAVET bylo pro daný obor vytvořeno kurikulum umožňující mezinárodní sjednocení a standardizaci výsledků vzdělávání. V projektovém konsorciu se sešlo 14 partnerů z Česka, Slovenska, Maďarska a Velké Británie.

www.gwproject.eu