Školy

GREEN WHEELS

 

web logo horizontal.png

 

Projekt se zaměřuje na tvorbu tzv. blended learning vzdělávacích materiálů v oblasti údržby a oprav hybridních a elektrických vozidel pro studenty učebních a maturitních oborů na středních školách v oblasti automobilového průmyslu. V projektu je kladen důraz na využívání inovativních učebních metod, jako např. tzv. metody kritického myšlení, badatelského učení, metody převrácené třídy, metody CLIL a jiných. V projektu se snažíme o tvorbu kvalitních a inovativních materiálů pro učitele a studenty, součástí projektu budou i školení učitelů v nových metodických přístupech. V projektu také vytvoříme nové kurikulum pro oblast údržby a oprav hybridních a elektrických vozidel v souladu s požadavky ECVET a EQUAVET tak, aby docházelo k unifikaci a standardizaci výsledků  vzdělávání napříč zeměmi.

Výstupy projektu budou e-learningové interaktivní výukové moduly podpořeny LMS, pracovní listy a videa při praktickou výuku, metodické materiály pro učitele, online výkladový slovník odborných pojmů ve 4 jazykových mutacích, ECVET systém pro daný obor a školení učitelů.

Projektové konsorcium sestává ze 14 partnerů ze 4 zemí- Česká republika, Slovenská republika, Velká Británie a Maďarsko. V každé z projektových zemí je v projektu zapojena jedna škola v oboru automobilního průmyslu, jedna profesionální organizace v tomto oboru a vedoucí instituce na poli vzdělávání.  Projekt vede česká organizace Centre for Modern Education, která má bohaté zkušenosti s administrací mezinárodních projektů ve vzdělávací oblasti.

cz_logo_positive.png