Školy

Krajina za školou

krajina-za-skolou.jpg Několikrát oceněný projekt podporující mezipředmětovou výuku, ve kterém se můžete věnovat širokému spektru oblastí od regionální historie přes vývoj krajiny a společnosti až po environmentální témata. Účastníci se přirozenou cestou naučí pracovat s moderními technologiemi a využívat různé zdroje informací (kroniky, fotografie, internetové zdroje, svědectví pamětníků apod.). Projekt může být realizován školami samotnými či ve spolupráci s jinými institucemi (knihovny, muzea, neziskovky). Žáci si díky projektu vytvoří citové pouto ke svému regionu a prozkoumají změny svého okolí v průběhu historie (s využíváním metody „place based education“). Výstupem je zveřejnění na internetu, které může být doprovázeno výstavou, brožurkou k výročí školy či obce, pexesem apod. Úspěšné výstavy z projektu Krajina za školou byly prezentovány ve školách i v řadě muzeí v republice. Projekt významně koresponduje s projektovou a mezipředmětovou výukou preferovanou Rámcovým vzdělávacím programem a byl již realizován s více než 250ti školami a neziskovými organizacemi.
V roce 2008 si Národní knihovna ČR vybrala Krajinu za školou jako důležitou součást českého kulturního bohatství. Proto budou stránky natrvalo archivovány v rámci projektu www.webarchiv.cz.

http://www.krajinazaskolou.cz