Školy

Let’s speak together!

trainlms_ukazka.jpg

Zkvalitnění výuky cizích jazyků ve školách a pomoc se zaváděním nových vyučovacích metod do výuky, zejména metody CLIL. Nebo také podpora škol při tvorbě mezinárodních projektů a podpora učitelů formou prohlubování cizojazyčných kompetencí s přispěním zkušeného lektora či rodilého mluvčího. To byly hlavní cíle projektu, se kterým nám výrazně pomohla jazyková škola Polyglot.