Školy

Jsme lidé jedné Země

lidejednezeme_new.jpg

V tomto případě jsme připravili portál pro online tvorbu studentských a učitelských projektů sloužící také k výměně informací mezi učiteli zapojených škol a realizátorem projektu, Organizací pro pomoc uprchlíkům. Dále jsme vytvořili interaktivní lekce přibližující specifika bližších i vzdálených kultur. Projekt významně přispěl k prevenci rasismu a xenofobie v rámci multikulturního vzdělávání. V roce 2017 proběhla kompletní renovace portálu a doplnění lekce o Sýrii.

www.lidejednezeme.cz