Školy

Mluvme spolu!

mluvmespolu.jpg

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše se zapojilo do vývoje projektu, který přispěl ke změně výuky cizích jazyků ve škole – zařazením moderních vzdělávacích metod a činnostních, komunikativních či dovednostních prvků přímo do výuky cizích jazyků a jejím propojením s ostatními všeobecně vzdělávacími předměty. Kromě školení pedagogů jsme zajistili komplexní online podporu.