Školy

Mluvme spolu

mluvmespolu.jpg

Projekt, na kterém jsme spolupracovali s Gymnáziem Brno, třída Kapitána Jaroše. Projekt si klade za cíl změnit pojetí výuky cizích jazyků ve škole - vedle tradiční výuky zařadit i prvky činnostní, komunikativní a dovednostní. K naplnění tohoto cíle jsou zařazeny do všech ročníků moderní metody výuky, které budou žáky více motivovat, především e-learning, a propojena je i výuka cizích jazyků s výukou ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Pro projekt jsme vytvořili komplexní on-line a e-learningovou podporu, CMS a internetové stránky projektu, interaktivní portál projektu s možností vkládání vlastních projektů a rovněž provádíme i školení pedagogů.

http://www.mluvmespolu.eu