Školy

Objevy čekají na Tebe

cgs_objevy_ukazka.jpg Tento projekt rozvíjel zájem studentů o výzkum v oblasti přírodních věd. Na vybraných pilotních školách byly otevřeny přírodovědecké kluby věnované výzkumu neživé přírody. Přitom byly vyvinuty metodické a odborné materiály pro pedagogy, kteří kluby vedli. Proběhly rovněž exkurze žáků ve výzkumných pracovištích České geologické služby nebo na vědeckých lokalitách. Vytvořili jsme také popularizační elearningový kurz umístěný na portálu Svět geologie.