Školy

Pohádková škola

rozpravkova-skola.jpg

Na stejném principu, jako Škola za školou, je založen i vzdělávací projekt Pohádková škola. Ten je také orientován na procvičování formou interaktivních cvičení, je však uzpůsoben, stylem i obsahem, pro žáky prvního stupně ZŠ. Tento projekt zatím osvědčeně funguje na slovenských základních školách, v současné době je překládán a od nového školního roku bude k dispozici i českým žákům prvního stupně ZŠ, a to v oblasti Matematiky, Anglického a Německého jazyka. Pohádková škola je od základů přizpůsobena požadavkům žáků prvního stupně - zábavné prostředí je rozděleno do čtyř tematických oblastí (domácí zvířátka, pohádkové postavy, vesmír a džungle), obsah a zadání cvičení plně koresponduje s probíranou látkou na prvním stupni a je žákům srozumitelné. Stránky Pohádkové školy pro české žáky prvního stupně se začínají rýsovat na doméně http://www.pohadkovaskola.cz, ukázková cvičení si můžete prohlédnout na http://www.prozakladky.cz/dzungle/.

http://www.pohadkovaskola.cz