Školy

Nabízíme

  • Vývoj elearningu, který bude možné provozovat ve škole v rámci povinně volitelných a nepovinných předmětů či mimoškolní činnosti.
  • Školní portály s jazykovým nebo všeobecným zaměřením na výuku, prezentaci žákovských prací či tvorbu vlastních interaktivních cvičení.
  • Návrh a realizace různorodých interaktivních vzdělávacích aplikací – multimediální hry, simulační hry, online cvičení či vzdělávací portály.
  • Pomoc s vytvářením vlastních vzdělávacích materiálů – metodická podpora za účelem využití současných a zároveň dostupných technologií.
  • Školení a workshopy DVPP – workshopy o zapojení stávajících školních portálů a elearningu ve vzdělávání nebo o vytvoření vlastních zdrojů.
  • Pomoc s přípravou vzdělávacích projektů (projektových záměrů), a to včetně pomoci při přípravě žádosti o dotaci.
  • Pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci výše uvedených aktivit (jak nalézt vhodný zdroj financování, zpracovat projektový záměr i vlastní žádost); konzultaci a zpracování projektové žádosti nabízíme našim partnerům zdarma.