Školy

Nabízíme

  • Komplexní vzdělávací e-learningové projekty, které je možné realizovat ve škole i v rámci povinně volitelných a nepovinných předmětů či v rámci mimoškolní činnosti - např. Škola za školou, Pohádková škola, Volant.
  • Komplexní vzdělávací projekty, podporující mezipředmětovou výuku - Krajina za školou (zaměřený na regionální historii), Rovná šance – očima žáků.
  • Školní portály s jazykovým nebo všeobecným zaměřením pro prezentaci realizovaných projektů, žákovských prací, tvorbu vlastních interaktivních cvičení apod.
  • Pomoc s vytvářením inovativních vzdělávacích materiálů – metodická podpora, podpora využití moderních technologií.
  • Navržení a realizace vzdělávacích produktů s využitím moderních technologií (multimediální hry, on-line simulační hry a cvičení, vzdělávací portály, content management systémy, e-learningové kurzy a další) v různých oborech.
  • Školení a workshopy DVPP s různorodým zaměřením (Škola za školou, Krajina za školou, školení ke školním portálům, workshopy k využívání e-learningu ve vzdělávání a k tvorbě vlastních inovativních vzdělávacích materiálů atd.).
  • Komplexní podporu v rámci EU peníze školám (administrace projektu, nástroje pro inovaci a individualizaci výuky, školení a workshopy, metodiky a pracovní listy, více na www.prozakladky.cz.
  • Pomoc s přípravou vzdělávacích projektů (projektových záměrů), včetně pomoci při přípravě žádosti o dotaci.
  • Projektové poradenství - pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci výše uvedených aktivit (pomůžeme vám nalézt vhodný zdroj financování, zpracovat projektový záměr reagující na vaše potřeby i vlastní žádost). Konzultaci a zpracování projektové žádosti nabízíme našim partnerům ZDARMA.
  • Další služby na základě konkrétní poptávky.