Školy

Vědě a výzkumu vstříc!

project3v.jpg

Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty a přispět k vědeckému způsobu uvažování založeném na předpokladech a faktech, a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci. Pro projekt jsme vytvořili interaktivní e-learningový kurz (zabývající se vědeckými postupy, pedologií a koloběhem uhlíku) a portál pro tvorbu studentských projektů (content management system).