Školy

Realizované projekty

Se školami jsme realizovali (realizujeme) mimo jiné tyto vzdělávací projekty:

Škola za školou

skola-za-skolou.jpg

Škola za školou (www.zaskolou.cz) vznikla v roce 2002. Je to e-learningová služba, která slouží k procvičování probírané látky všech 14ti základních předmětů, vyučovaných na základních a středních školách (od 5. třídy po maturitu). V současné době obsahuje více než 60.000 interaktivních cvičení (jedná se o moduly výukové, procvičovací a samozřejmě i přezkušovaní) a je tak nejkomplexnější internetovou vzdělávací službou v ČR. O oblíbenosti této služby hovoří 20 mil. správných odpovědí v průběhu jednoho školního roku. Škola za školou obsahuje učitelský a žákovský modul, které mají odlišné funkce spojené se svým účelem.
Do systému Škola za školou je zakomponována sekce Učíme se navzájem, kde mohou učitelé vytvářet a sdílet vlastní výukové jednotky. Kromě interaktivních cvičení jsou ve Škole za školou zpracovány také články z encyklopedií, slovníku cizích slov, lexikonů apod. A dále internetové odkazy, poskytující rozšiřující informace k jednotlivým tématům. V současné době je Škola za školou dodávána do řádově stovky škol po celé republice (většina z nich ji využívá dlouhodobě), včetně 5 nemocničních škol, kde je aplikována jako základní výukový mechanismus pro dlouhodobě nemocné děti. V běžných školách je využívána především jako pomůcka při výuce nebo pro zadávání domácích úkolů, přezkoušení apod. Díky automatickému vyhodnocování ušetří pedagogům spoustu času, který by strávili opravováním.
(V ceníku na stránkách Školy za školou nejsou uvedeny slevy, které se budou uplatňovat v rámci projektu EU Peníze školám.)

http://www.zaskolou.cz

Pohádková škola

rozpravkova-skola.jpg

Na stejném principu, jako Škola za školou, je založen i vzdělávací projekt Pohádková škola. Ten je také orientován na procvičování formou interaktivních cvičení, je však uzpůsoben, stylem i obsahem, pro žáky prvního stupně ZŠ. Tento projekt zatím osvědčeně funguje na slovenských základních školách, v současné době je překládán a od nového školního roku bude k dispozici i českým žákům prvního stupně ZŠ, a to v oblasti Matematiky, Anglického a Německého jazyka. Pohádková škola je od základů přizpůsobena požadavkům žáků prvního stupně - zábavné prostředí je rozděleno do čtyř tematických oblastí (domácí zvířátka, pohádkové postavy, vesmír a džungle), obsah a zadání cvičení plně koresponduje s probíranou látkou na prvním stupni a je žákům srozumitelné. Stránky Pohádkové školy pro české žáky prvního stupně se začínají rýsovat na doméně http://www.pohadkovaskola.cz, ukázková cvičení si můžete prohlédnout na http://www.prozakladky.cz/dzungle/.

http://www.pohadkovaskola.cz

Krajina za školou

krajina-za-skolou.jpg Několikrát oceněný projekt podporující mezipředmětovou výuku, ve kterém se můžete věnovat širokému spektru oblastí od regionální historie přes vývoj krajiny a společnosti až po environmentální témata. Účastníci se přirozenou cestou naučí pracovat s moderními technologiemi a využívat různé zdroje informací (kroniky, fotografie, internetové zdroje, svědectví pamětníků apod.). Projekt může být realizován školami samotnými či ve spolupráci s jinými institucemi (knihovny, muzea, neziskovky). Žáci si díky projektu vytvoří citové pouto ke svému regionu a prozkoumají změny svého okolí v průběhu historie (s využíváním metody „place based education“). Výstupem je zveřejnění na internetu, které může být doprovázeno výstavou, brožurkou k výročí školy či obce, pexesem apod. Úspěšné výstavy z projektu Krajina za školou byly prezentovány ve školách i v řadě muzeí v republice. Projekt významně koresponduje s projektovou a mezipředmětovou výukou preferovanou Rámcovým vzdělávacím programem a byl již realizován s více než 250ti školami a neziskovými organizacemi.
V roce 2008 si Národní knihovna ČR vybrala Krajinu za školou jako důležitou součást českého kulturního bohatství. Proto budou stránky natrvalo archivovány v rámci projektu www.webarchiv.cz.

http://www.krajinazaskolou.cz

EU peníze školám

prozakladky.jpg

Program EU peníze školám má za úkol zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem je podpořit rozvoj vybraných oblastí se zaměřením na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků. Centre for Modern Education Vám nabízí podporu, která koresponduje s programem EU peníze školám. Naši podporu a nabízené vzdělávací materiály je možné kompletně hradit z grantu v rámci projektu EU peníze školám.

Tato podpora zahrnuje:

• Kvalitní metodiky, e-learningové lekce, pracovní listy a další materiály přímo použitelné v hodinách.
• Konkrétní nástroje pro individualizaci a inovaci výuky.
• DVPP – podporu Vaší kreativity.
• Pomoc s administrací projektu a naplněním povinných výstupů jednotlivých šablon.
• Pomoc se zpracováním a publikací výstupů (např. formou on-line portálu školy).
• Pomůžeme Vám vždy, když si nebudete s něčím vědět rady.

 

www.prozakladky.cz

Mluvme spolu - Let’s speak together

mluvmespolu.jpg

Projekt, na kterém jsme spolupracovali s Gymnáziem Brno, třída Kapitána Jaroše. Projekt si klade za cíl změnit pojetí výuky cizích jazyků ve škole - vedle tradiční výuky zařadit i prvky činnostní, komunikativní a dovednostní. K naplnění tohoto cíle jsou zařazeny do všech ročníků moderní metody výuky, které budou žáky více motivovat, především e-learning, a propojena je i výuka cizích jazyků s výukou ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Pro projekt jsme vytvořili komplexní on-line a e-learningovou podporu, CMS a internetové stránky projektu, interaktivní portál projektu s možností vkládání vlastních projektů a rovněž provádíme i školení pedagogů.

http://www.mluvmespolu.eu

S jazyky bez hranic

jazyky.jpg

Tento projekt Gymnázia Český Krumlov si klade za cíl modernizaci výuky cizích jazyků s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, využití ICT ve výuce a mezipředmětové vazby. Pro projekt jsme vytvořili komplexní on-line a e-learningovou podporu, CMS a internetové stránky projektu, interaktivní portál projektu s možností vkládání vlastních projektů a rovněž provádíme i školení pedagogů.

http://www.jazykybezhranic.cz

Příběh planety Země

planeta-zeme.jpg

S Národním muzeem ČR jsme spolupracovali na velmi úspěšném vzdělávacím projektu pro 2. stupeň ZŠ "Příběh planety Země", který byl doprovodným programem ke stejnojmenné výstavě v muzeu. Ve spolupráci s Národním muzeem jsme vytvořili metodické materiály, výukové programy a zejména 10 interaktivních obrazovek, které byly jedním z největších lákadel výstavy. K projektu vznikl také e-learningový kurz jako netradiční doplněk pro výuku geologie.
Díky tomuto projektu mělo 11 škol ze Středočeského kraje možnost podívat se na geologii „jinýma očima“. Zjistily, že geologie není nezáživná „věda o kamenech“, ale nesmírně zajímavý vědní obor, stále plný tajemství a překvapení, který ovlivňuje náš každodenní život. Žákům i pedagogům se interaktivní cesta za tajemstvími, která skrývá naše modrá planeta, velmi líbila.

http://www.pribehplanetyzeme.cz

Vědě a výzkumu vstříc! (realizuje Sdružení TEREZA)

project3v.jpg

Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty a přispět k vědeckému způsobu uvažování založeném na předpokladech a faktech, a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci. Pro projekt jsme vytvořili interaktivní e-learningový kurz (zabývající se vědeckými postupy, pedologií a koloběhem uhlíku) a portál pro tvorbu studentských projektů (content management system).

http://www.projekt3v.cz

Jsme lidé jedné Země (realizuje Organizace na pomoc uprchlíkům)

jsme-lide-jedne-zeme.jpg

V rámci realizace tohoto projektu pro základní školy jsme vytvořili komplexní portál pro tvorbu studentských a učitelských projektů, sloužící zároveň i k výměně informací mezi učiteli na zapojených školách a realizátorem projektu, a e-learningové lekce a hry pro žáky i pedagogické pracovníky. Projekt inovativními metodami přispívá k prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání.

http://www.lidejednezeme.cz

Projektové vyučování (Erudis, o.p.s.)

projektove-vyucovani.jpg

Náplní projektu byl rozsáhlý e-learningový cyklus (kombinovaný s klasickými workshopy zadavatele a jeho partnera) určený k nabytí kompetencí v oblasti přípravy a realizace vyučovacích projektů. Námi vytvořený e-learningový kurz klade velký důraz na interaktivitu, praktické procvičení a na praktické výstupy.

http://www.projektovevyucovani.cz

Rovnaká šanca - Očami žiakov – antidiskriminační projekt

ocami-ziakov.jpg

Rozsáhlý antidiskriminační projekt zaměřený na spolupráci a vzájemné poznání mezi většinovou společností a Romy na 40 slovenských školách. Realizováno ve spolupráci CfME CZ a CfME SK. Zpracovali jsme metodiku projektu, realizovali školení na školách a zajistili kompletní technologickou podporu projektu včetně CMS a e-learningu.

http://www.ocamiziakov.sk

Minimalizace odpadů (Ekodomov)

Ve spolupráci s Ekodomovem jsme vytvořili e-learningový cyklus určený pro pracovníky obcí ve Středočeském kraji. Kurz obsahuje různorodé pohledy na problematiku odpadů (plánování, komunální marketing, Místní agenda 21, systémy svozu, GIS atd.). E-learning je koncipován jako podpora klasických tréninků a školení.

Voda v krajině (Živice, Veolia SK)

voda-v-krajine.jpg

Projekt je zaměřený na environmentální výchovu – konkrétně na vodu ve všech podobách a její jedinečnost. V rámci projektu jsme vytvořili e-learningový kurz, web a content management system pro tvorbu žákovských projektů.

http://www.vodavkrajine.sk

 

Kurz digitální fotografie (Zoner Photo Studio)

zoner.jpg

Jedná se o exkluzivní e-learningový kurz digitální fotografie a úpravy snímků v programu Zoner Photo Studio. Tento kurz splňuje všechny požadavky na teorii a praxi fotografování digitálním fotoaparátem a následnou práci se snímky ve zmíněném programu, který je dnes jedním z nejpoužívanějších a nejkvalitnějších ve své oblasti. Na kurzu pracovali profesionální fotografové a grafici (ze Zoneru), kteří vyvinuli moderní a srozumitelné prostředí, jež žáky zaujme nejen svým aktuálním zaměřením, ale i vysokou odborností a praktičností. Tento žádaný doplněk výuky mnohonásobně zvedne fotografickou, výtvarnou a multimediální úroveň Vašich žáků, kteří sami svými výsledky mohou nevšedním způsobem zpestřit prostředí školy nebo jejích webových stránek.

http://zonerkurz.cfme.net

Televizní pořady – Případy detektiva Packala, Za školu!

zaskolu.jpg

V rámci televizních pořadů, na kterých jsme pracovali (nebo pracujeme), jsme navštívili desítky škol, muzeí a dalších institucí v ČR. I Vaše škola se může stát účastníkem a dějištěm zajímavých vzdělávacích soutěží a představit se tak nejen ostatním školám, ale i široké veřejnosti.

http://www.zaskolu.cz

Vzduchoplavec Kráčmera (realizuje o.s. Antikomplex)

kracmera.jpg

Televizní pořad a vzdělávací projekt volně navazující na Krajinu za školou, v rámci projektu školy vytváří dokument o svém regionu. S realizátorem projektu spolupracujeme na tvorbě vzdělávacího kurzu pro školy. Dokument je motivovaný příběhem Františka Kráčmery, jehož uchvátil deník jeho pradědy, který v balónu procestoval naši vlast. Františka velmi zajímalo, jak nyní vypadají místa, která navštívil jeho praděd, a tak se vydal v balónu po jeho stopách.

http://www.kracmera.cz