Školy

Řemeslo má zlaté dno

mricany_remeslo.jpg S Muzeem Říčany jsme si předsevzali probudit zájem žáků 2. stupně ZŠ o řemeslné obory a motivovat je k jejich studiu. Naším úkolem bylo navrhnout a vytvořit popularizační elearningový kurz, který žákům přiblíží různé aspekty rukodělných činností – od práce se dřevem přes pečení chleba až po zásady fotografování. Pro učitele jsme zpracovali metodické elearningové lekce.