Školy

Škola za školou

skola-za-skolou.jpg

Škola za školou (www.zaskolou.cz) vznikla v roce 2002. Je to e-learningová služba, která slouží k procvičování probírané látky všech 14ti základních předmětů, vyučovaných na základních a středních školách (od 5. třídy po maturitu). V současné době obsahuje více než 60.000 interaktivních cvičení (jedná se o moduly výukové, procvičovací a samozřejmě i přezkušovaní) a je tak nejkomplexnější internetovou vzdělávací službou v ČR. O oblíbenosti této služby hovoří 20 mil. správných odpovědí v průběhu jednoho školního roku. Škola za školou obsahuje učitelský a žákovský modul, které mají odlišné funkce spojené se svým účelem.
Do systému Škola za školou je zakomponována sekce Učíme se navzájem, kde mohou učitelé vytvářet a sdílet vlastní výukové jednotky. Kromě interaktivních cvičení jsou ve Škole za školou zpracovány také články z encyklopedií, slovníku cizích slov, lexikonů apod. A dále internetové odkazy, poskytující rozšiřující informace k jednotlivým tématům. V současné době je Škola za školou dodávána do řádově stovky škol po celé republice (většina z nich ji využívá dlouhodobě), včetně 5 nemocničních škol, kde je aplikována jako základní výukový mechanismus pro dlouhodobě nemocné děti. V běžných školách je využívána především jako pomůcka při výuce nebo pro zadávání domácích úkolů, přezkoušení apod. Díky automatickému vyhodnocování ušetří pedagogům spoustu času, který by strávili opravováním.
(V ceníku na stránkách Školy za školou nejsou uvedeny slevy, které se budou uplatňovat v rámci projektu EU Peníze školám.)

http://www.zaskolou.cz