Školy

SW Systémy

Škola za školou

Škola za školou je on-line software, který ke své funkčnosti potřebuje pouze základní hardwarové a softwarové vybavení. Samotná práce se ŠzŠ probíhá prostřednictvím internetového prohlížeče.

Jednotlivé moduly (typy cvičení) ve Škole za školou doplňují konkrétní učebnice používané na školách. Rozdělení všech cvičení do jednotlivých kapitol odpovídá těmto učebnicím a usnadňuje tak uživatelům orientaci v nepřeberném množství rozličných cvičení. Většina modulů ve Škole za školou poskytuje uživateli zpětnou vazbu. Systém si pamatuje veškerou jeho činnost, poskytuje mu vyhodnocení a umožňuje mu sledovat pokroky v učení. Kromě toho je Škola za školou také komunikačním prostředím mezi žákem a učitelem, kterému poskytuje přehled o činnosti a úspěšnosti práce žáků.

Software je postaven na technologii Microsoft ASP a ASP.net. K ukládání dat je použita databáze MS SQL Server.

 

Krajina za školou

Content Management System, který umožňuje vytváření projektů v jednoduchém a moderním prostředí, může se jednat o kombinace textu, fotografií a mluveného slova (hudby) – srovnání konkrétního tématu v různých zemích (forma prezentace, obrázková aplikace, „prolínačky“ – prolínání dvou i více fotografií apod.) Systém dále umožnuje přiřazování skupin uživatelů k práci na jednotlivých projektech s různými oprávněními.

Systém využívá technologii Microsoft ASP.net a data jsou uložena v databázi MS SQL Server.

Součástí projektu Krajina za školou je i e-learningový kurz, který je založen na 16 různých interaktivních hrách vyvinutých speciálně pro potřeby projektu. Mezi nimi je např. pexeso s dvojicemi fotografií (starou a novou), originální puzzle, při kterém dochází k „rekonstrukci“ staré budovy, či interaktivní rozpoznávání chyb na snímcích (v kapitole o fotografování).

 

E-coaching a Learning Management System

Unikátní vývojový nástroj společnosti CfME umožňuje vývoj a flexibilní úpravy lekce přímo on-line bez nutnosti instalace speciálního softwaru. Větší část úprav (texty, rozvržení slidu, vložení nového objektu nebo naopak vymazání nepotřebného apod.) zvládne po krátkém zaškolení i neprogramátor (např. autor). Složitější funkce, jako jsou funkční a animační závislosti a posloupnosti, jsou již určeny pro profesionální designery, přesto je možné i tyto funkce upravovat on-line.

Výukové lekce lze snadno vzdáleně editovat a modifikovat pomocí rozhraní postaveného na technologii Adobe® Flash® Builder™ 4 (dříve Adobe Flex® Builder™) a ASP.NET. Část dat kurzu je na serveru uložena v XML souborech, část v databázi. Celý kurz lze vyexportovat tak, aby mohl běžet samostatně z CD-ROM. V takovém případě by však logicky nebylo možné ukládat výsledky uživatelů na serveru poskytovatele, ale pouze na počítači uživatele.

Architektura e-learningového systému se skládá ze serverové a klientské části. Klientskou část tvoří vlastní lekce kurzu, ke kterým se uživatel dostane pomocí systému pro řízení výuky (LMS). Ten je z důvodu snadné obsluhy v našem případě zjednodušen na registraci, ukládání individuálních dat a na jednoduchou statistiku. Lekce kurzu jsou vytvořeny pomocí technologie Adobe® Flash®.

Serverovou část systému tvoří Learning Management System. Náš systém je postavený na technologii ASP.NET. Pro ukládání dat, správu uživatelských účtů a výsledků slouží technologie MS SQL Server.