Školy

Doporučená SW řešení

Škola za školou

skola-za-skolou.jpg Kapitoly Školy za školou odpovídají učebnicím používaným na školách a usnadňují orientaci uživatelů v nepřeberném množství online modulů (cvičení). Většina modulů poskytuje žákovi zpětnou vazbu. Systém si pamatuje jeho činnost, poskytuje mu vyhodnocení a umožňuje mu sledovat pokroky v učení. Dále propojuje žáky s učiteli, kterým přináší přehled o činnosti a úspěšnosti žáků. K práci je zapotřebí jen běžný počítač a internetový prohlížeč.

Content Management System

krajina-za-skolou.jpg Tento systém jsme vyvinuli pro účely portálu Krajina za školou tak, aby umožňoval vytváření projektů v jednoduchém a moderním prostředí. Může se jednat o kombinace textu, fotografií a mluveného slova – srovnání konkrétního tématu v různých zemích (prezentace, obrázkové aplikace, prolínání dvou i více fotografií apod.) Samozřejmostí je přiřazování skupin uživatelů k projektům či nastavení míry oprávnění.

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Užitečný autorský nástroj k výrobě elearningových lekcí a interaktivních cvičení, který nevyžaduje instalaci speciálního softwaru ani účast programátora. Většinu úkonů spojených s tvorbou a úpravami (naplnění, editace a rozvržení obsahu, dialogy animovaných postaviček, vložení multimédia atd.) zvládne po krátkém zaškolení kdokoliv.

TrainLMS

trainlms_ukazka.jpg Learning Management System neboli nástroj pro správu a řízení elearningové výuky se zabudovaným eCoachingem a dalšími nástroji pro komunikaci, přidělování a správu licencí, hromadnou registraci škol, generování statistik žáků apod. Umožňuje individuální i skupinovou práci, obsahuje editor html stránek, testovací a dotazníkové moduly aj.