Televize

SW Systémy

Na míru soutěžnímu pořadu jsme připravili aplikaci, ve které se odehrává vědomostní finále soutěže. Nejprve si soutěžící vyberou z předmětů tři, ve kterých budou soutěžit. Následně si volí otázky z vybraných předmětů a postupně si volí složitější otázky za více bodů.

Aplikace se skládá z 6 obrazovek (2 obrazovky pro soutěžící, další pro moderátora a diváky, jedna obrazovka zobrazuje aktuální skóre spolu s herním plánem a poslední obrazovka je ovládací pro obsluhu soutěže) a jedné obrazovky pro výstup do přenosového vozu pro další televizní zpracování. Každá z těchto obrazovky zobrazuje jinou část aplikace a komunikuje s ovládací aplikací.

Aplikace koresponduje s grafikou celého pořadu a byla vyvinuta v prostředí Adobe Flex® Builder™. Pro uložení soutěžních otázek a dat historie je použito XML souborů.