Televize

Doporučená SW řešení

Rozšířená realita

Rozšířená realita (AR) umožňuje funkční propojení specifického místa, objektu či exponátu a virtuální informace (textu, videa či animace) prostřednictvím QR kódů či GPS souřadnic. Tak jsme například vytvořili mobilní aplikaci, která proměnila konkrétní přírodní lokalitu v Praze Vypichu v křídové moře s animovaným hlavonožcem, navrženým pracovníky České geologické služby.
Vzdělávací portály
Webové portály televizních pořadů, zejména ty pro dětské diváky, se nemusí omezovat pouze na přehrávač videí, archiv dílů a informace o pořadu. Mohou se proměnit v multimediální dětské hřiště, které přináší interaktivní hry, vzdělávací animace či elearningové lekce, na jejichž výrobu se specializujeme. Výsledkem může být nápadité a vstřícné prostředí, které nejen že diváka uvede do pořadu, ale nadto mu poskytne další příležitosti k setrvání u tématu pořadu. Tak jako v případě portáku TýYó České televize.
Aplikace pro soutěžní pořady
Na míru jednomu soutěžnímu pořadu České televize jsme připravili aplikaci, ve které se odehrálo vědomostní finále soutěže. Nejprve si soutěžící vybrali tři školní předměty, následně zodpovídali otázky ohodnocené body. S dalším postupem hry se otázky stávaly složitějšími. Aplikace, jejíž grafika korespondovala s vizuálním stylem celého pořadu, se skládala z šesti obrazovek: dvě pro soutěžící, další pro moderátora a diváky, jedna zobrazovala aktuální skóre s herním plánem, dále ovládací obrazovka pro obsluhu soutěže obrazovka pro výstup do přenosového vozu pro další televizní zpracování. Každá z těchto obrazovek přenášela jinou část aplikace a současně komunikovala s ovládací aplikací.
cgs_vkv_ar_druhohory_ukazka.jpg Rozšířená realita (AR) umožňuje funkční propojení specifického místa, objektu či exponátu a virtuální informace (textu, videa či animace) prostřednictvím QR kódů či GPS souřadnic. Tak jsme například vytvořili mobilní aplikaci, která proměnila konkrétní přírodní lokalitu v křídové moře s animovaným hlavonožcem, navrženým odborníky České geologické služby.

Vzdělávací portály

vesmir.jpg Webové portály televizních pořadů, zejména ty pro dětské diváky, se nemusí omezovat pouze na přehrávač videí, archiv dílů a informace o pořadu. Mohou se proměnit v multimediální dětské hřiště, které přináší interaktivní hry, vzdělávací animace či elearningové lekce, na jejichž výrobu se specializujeme. Výsledkem může být nápadité a vstřícné prostředí, které nejen že diváka uvede do pořadu, ale nadto mu poskytne další příležitosti k setrvání u tématu pořadu. Tak jako v případě portálu TýYó České televize.

Aplikace pro soutěžní pořady

Na míru jednomu soutěžnímu pořadu České televize jsme připravili aplikaci, ve které se odehrálo vědomostní finále soutěže. Nejprve si soutěžící vybrali tři školní předměty, následně zodpovídali otázky ohodnocené body. S dalším postupem hry se otázky stávaly složitějšími. Aplikace, jejíž grafika korespondovala s vizuálním stylem celého pořadu, se skládala z šesti obrazovek: dvě pro soutěžící, další pro moderátora a diváky, jedna zobrazovala aktuální skóre s herním plánem, dále ovládací obrazovka pro obsluhu soutěže a obrazovka s výstupem do přenosového vozu pro další televizní zpracování. Každá obrazovka přenášela jinou část aplikace a současně komunikovala s ovládací aplikací.